Könyvtáros

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.10.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos u. 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári szolgáltatások biztosítása, a könyvtárhoz tatozó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú könyvtárosi szakképzettség,

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arra vonatkozóan hogy a Pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács György polgármester nyújt, a 06-75-532-019 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7044 Nagydorog, Kossuth Lajos 81. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/1631/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7044 Nagydorog, Kossuth L. utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/1631/2017, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

        Személyesen: Kovács György polgármester, Tolna megye, 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos u. 81. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az eredménytelenné nyilvánítás jogát a pályáztató fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 2.

ID: 3259661   Megjelentetés dátuma: 2017.12.03.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.