Igazgatási és szociális előadó

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási és szociális előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9485 Nagycenk, Gyár utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet - 9. Szociális és gyámügyi feladatkör - 14. Hatósági feladatkör - 25. Anyakönyvi feladatkör - 28. Ügyfélszolgálati feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános igazgatási feladatok. Szociálpolitikai feladatok. Gyám- és gyermekvédelmi feladatok. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok. Anyakönyvvezetői feladatok. Állategészségügyi, növényvédelmi feladatok. Termőföld kifüggesztések és egyéb hirdetmények közzététele.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        anyakönyvi szakvizsga - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        köigazgatási alapvizsga - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pótolható)

        végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumetumok másolata

        szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Percze Szilvia jegyző nyújt, a 0699360012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9485 Nagycenk, Gyár utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 633-4/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási és szociális előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9485 Nagycenk, Gyár utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 633-4/2018., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási és szociális előadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nagycenk.hu - 2018. június 15.

        www.fertoboz.hu - 2018. június 15.

        www.pereszteg.hu - 2018. június 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 15.

ID: 3422816   Megjelentetés dátuma: 2018.06.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.