Könyvtáros és művelődésszervező

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata

könyvtáros és művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9485 Nagycenk, Gyár utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtár ügyvitelével kapcsolatos feladatok ellátása; könyvtári és önkormányzati rendezvények lebonyolítása, szervezése; a helyi kulturális értékű gyűjtemények gondozása,helyi lap kiadói feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, felsőfokú szakirányú képesítés,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kommunikáció és média szakterület,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Iskolai végzettséget,szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        önéletrajz eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Percze Szilvia jegyző nyújt, a 06/99/360-012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagycenk Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (9485 Nagycenk, Gyár utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1228/2017. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros és művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Nagycenk Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (9485 Nagycenk, Gyár utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1228/2017., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros és művelődésszervező.

        Személyesen: Percze Szilvia jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9485 Nagycenk, Gyár utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nagycenk.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 6.

ID: 3208711   Megjelentetés dátuma: 2017.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.