Pszichiátriai szakápoló

Nagyatádi Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagyatádi Kórház
Pszichiátriai Osztály Aktív Egysége

pszichiátriai szakápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7500 Nagyatád, Bajcsy Zsilinszky Endre utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pszichiátriai szakápolókra vonatkozó kompetenciák közül valamennyi feladat ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, pszichiátriai szakápoló,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Egészségügyi alkalmasság

        Érvényes működési nyilvántartás

        Iskolai végzettség, szakirányú szakképesítés

        MESZK kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Érvényes működési nyilvántartás igazolása

        Iskolai végzettség, szakirányú szakképesítés másolatban

        MESZK kamarai tagság igazolása

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékig - kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szerecz Zsuzsanna ápolási igazgató nyújt, a 06-82-504-408 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyatádi Kórház címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Bajcsy Zsilinszky Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/1368/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pszichiátriai szakápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyatádi Kórház címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/1368/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: pszichiátriai szakápoló.

        Személyesen: Az intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára, Somogy megye, 7500 Nagyatád, Bajcsy Zsilinszky Endre utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyagok beérkezését követően a munkáltató személyesen meghallgatja a pályázót, illetve a pályázónak a munkáltató által a pszichiátriai szakmára vonatkozóan kötelezően előírt személyiségi teszt megíráson kell részt vennie. A munkakört kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, a személyiségi teszten való megfelelést és a személyes meghallgatás során kialakított munkáltatói döntés alapján támogatott pályázó töltheti be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        nagyatadikh.hu - 2016. november 17.

        aeek honlapja - 2016. november 17.

        MESZK honlapja - 2016. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szakirányú szakápolói végzettséggel nem rendelkezők, de ápolói végzettségűek esetében is várjuk a jelentkezést, amennyiben vállalják a beiskolázást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nagyatadikh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818516   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.