Háziorvos

Nagyatád Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egészségügyi Központ

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7500 Nagyatád, Tallián u. 2. A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak teljes körű ellátása területi ellátási kötelezettséggel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,  A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,,

        B kategóriás jogosítvány,

         Büntetlen előélet, cselekvőképesség,

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Diploma hiteles másolata, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,  Részletes szakmai önéletrajz,

         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  B kategóriás jogosítvány,  Egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata,  Háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata,  A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok vállalkozás esetén,  Nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt, a 82/504-502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyatád Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Baross u. 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JE/62/2016. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyatád Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JE/62/2016., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

        Személyesen: DR. Kovács Ildikó jegyző, Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross u. 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Bizottsági javaslat kialakítását követően hozott Képviselő-testületi döntés. A pályázati eljárás során a pályázónak a Képviselő-testület előtt ismertetnie szükséges elképzeléseit. Az Önkormányzat a nyertes pályázóval részletes szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik, vagy kinevezi a pályázót közalkalmazottnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OALI honlap - 2016. május 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Egyéb juttatások:
 közcélú önkormányzati bérlakás biztosítása
 térítésmentes rendelőhasználat biztosítása az önkormányzati vagyonkezelésében lévő épületben.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757412   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.