Piacfelügyelő

Nagyatád Város Önkormányzata Városgondnoksága

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagyatád Város Önkormányzata Városgondnoksága

Piacfelügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7500 Nagyatád, Piactér 3/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik a piac (vásárcsarnok) üzemeltetéséről, a vásárcsarnok rendjéről, az árusok elhelyezéséről. Feladata az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályok, rendeletek, pénzkezelési szabályzat betartása, betartatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Alap szintű informatikai ismeret,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        -a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, - erkölcsi bizonyítvány, - önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyatád Város Önkormányzata Városgondnoksága címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Szabadság utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 141/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Piacfelügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyatád Város Önkormányzata Városgondnoksága címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Szabadság u. 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 141/2016., valamint a munkakör megnevezését: Piacfelügyelő.

vagy

        Személyesen: Városgondnokság Titkárság, Somogy megye, 7500 Nagyatád, Szabadság utca 17. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagyatádi Városi Televízió Képújság - 2016. október 5.

        www.nagyatad.hu - 2016. október 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754685   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.