Könyvtáros

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár Pilisvörösvár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár Pilisvörösvár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 82.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtár szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása. (Tájékoztató és olvasószolgálati feladatok, gyűjteményszervezés, állományvédelem, állományellenőrzés, statisztikai adatszolgáltatás; rendezvények, foglalkozások szervezése.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Főiskola (egyetem) könyvtáros vagy főiskolai(egyetemi) végzettség és könyvtáros asszisztens vagy segédkönyvtáros OKJ szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, informatikus könyvtáros,

        Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Szikla IKR felhasználói szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs, problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata

        Motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Máté nyújt, a +30302280268 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár Pilisvörösvár címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Fő utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/1 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár Pilisvörösvár címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Fő utca 127. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/1, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton Varga Máté részére a pvvar.konyvtar@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Varga Máté, Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 82. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírás szempontjainak megfelelő pályázók személyes elbeszélgetésen vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pvvarkonyvtar.hu - 2017. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 10.

ID: 3212594   Megjelentetés dátuma: 2017.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.