Művelődésszervező

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár Pilisvörösvár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Művészetek Háza-Kulturális Központ és Városi Könyvtár, 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 127.

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2098 Pilisvörösvár, Fő utca 127.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kulturális intézmény programjainak szervezésében és lebonyolításában való részvétel. Sajtóanyagok összeállítása, adminisztráció, kapcsolattartás, pályázatírás, hirdetés, dokumentáció, dekoráció.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező, andragógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Egyéb feltételek

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kommunikációs készség,csapatszellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        erkölcsi bizonyítvány másolata (90 napnál nem régebbi)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berényi Ildikó nyújt, a 26 330470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár Pilisvörösvár címére történő megküldésével (2098 Pilisvörösvár, Fő utca 127. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2016 , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár Pilisvörösvár címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Fő utca 127. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2016, valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

        Elektronikus úton Berényi Ildikó részére a mhigazgato@mhpv.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot postai küldemény esetén zárt borítékban kérjük feladni, a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő előtti két napja lehet. A beérkezett pályáztok alapján a munkáltató interjúra hívhatja be a jelentkezőket. Az eredményről minden pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

a www.mhpv.hu oldalon található

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mhpv.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750002   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.