Könyvtáros

Művelődési Központ

A munkavégzés helye
Baranya megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Kodolányi utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az összevont intézmény könyvtárosi feladatinak ellátása a könyvtári intézményegység vezetőjének iránymutatása szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség, vagy középfokú könyvtárosi végzettség.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú szakirányú végzettség,

        szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Középfokú idegen nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz és a könyvtárosi feladatok ellátására vonatkozó szakmai elképzelések leírása

        az egyetemi vagy főiskolai oklevél végzettség és szakképzettség igazolásának fénymásolatai, melynek eredetijét a pályázat elbírálásakor bemutatja a pályázó

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,

        szakmai gyakorlat igazolása

        a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személy is megismerheti.

        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Templom tér 1.-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/2128-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/2128-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk el.
A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentlorinc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 30.

ID: 3349576   Megjelentetés dátuma: 2018.03.31.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.