Útügyi szakügyintéző

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

útügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Szent István krt 19/A.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 31. pontja szerint: Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatáskörbe tartozó utak és műtárgyaik építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, kiviteli tervek jóváhagyása, egyéb közlekedési hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) ÁTTV valamint a
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, építőmérnök/közlekedésmérnök végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

         megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus- megelőzési képesség, hivatástudat, pontosság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         forgalomtechnikai ismeretek, közigazgatásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         részletes fényképes szakmai önéletrajz, hatósági bizonyítvány, iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okmányok másolatai, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Borics Attila nyújt, a 76/512-410 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 263/56/2016 , valamint a munkakör megnevezését: útügyi szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 263/56/2016, valamint a munkakör megnevezését: útügyi szakügyintéző.

        Elektronikus úton titkarsag.meff@bacs.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BKMKH honlapjai - 2016. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813163   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.