Bér- és munkaügyi ügyintéző

MTA Üdülési Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Üdülési Központ

bér- és munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 kinevezések és jogviszony megszűnésével, valamint az közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos munkajogi feladatok elvégzése,
 közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő személyi iratok kezelése,
 tb és bérszámfejtő feladatok ellátása, Magyar Államkincstárral történő kapcsolattartás,
 bér, létszám és munkaügyi nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, tb- és bérügyintéző,

        költségvetési intézményben, tb- és bérügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        államháztartás területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        KIRA bérszámfejtő program ismerete

Elvárt kompetenciák:

        pontosság, precizitás,

        nagy munkabíró, és önálló munkavégzésre való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél

        iskolai végzettségét, szakképzettségét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása)

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy az igazoló szelvény másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti benyújtása)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tartsák Andrea igazgató nyújt, a 06/209-579062 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Üdülési Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 361/2016/ÜK/K , valamint a munkakör megnevezését: bér- és munkaügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Üdülési Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 361/2016/ÜK/K, valamint a munkakör megnevezését: bér- és munkaügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Tartsák Andrea igazgató részére a kozpont@udulo.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az interjúk lefolytatását követően, a kiválasztott jelöltet az MTA Üdülési Központ igazgatója nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlap – www.mta.hu - 2016. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813171   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.