Tudományos segédmunkatárs

MTA Természettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Természettudományi Kutatóközpont
MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet Megújuló Energia Kutatócsoport

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű pályázat időtartama –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Py-GC/MS és TG/MS technikák elvének és gyakorlatának megismerése, használata, a mérések kiértékelése. Hosszabb távon cél a PhD fokozat megszerzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vegyész, vegyészmérnök vagy biomérnök MsC diploma,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        műszeres analitikai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        TDK munka - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok, dokumentumok másolata; nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Novákné Czégény Zsuzsanna nyújt, a 382-6510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1519 Budapest, Budapest Pf.: 286 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2016, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

és

        Elektronikus úton Novákné Czégény Zsuzsanna részére a czegeny.zsuzsanna@ttk.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Visszajelzést csak a személyes interjúra behívott személyek kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Tudományos Akadémia honlapja

        MTA Természettudományi Kutatóközpont honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kutatási téma: Hőbomlási folyamatok vizsgálata pirolízis-gázkromatográfia-tömegspektrometria (Py-GC/MS) és termogravimetria-tömegspetrometria (TG/MS) technikákkal

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768682   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.