Tudományos főmunkatárs

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Szociológiai Intézet

tudományos főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1014 Budapest, Országház utca 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        PhD fokozat

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Magas szintű angol nyelvtudás

        Tudományos kutatói vagy azzal egyenértékű oktatói munkakörben eltöltött 6 év

        Három-öt oldalas kutatási terv benyújtása, amelynek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét három évre lebontva

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociológiai diploma és/vagy szociológiai PhD fokozat

        Középfokú német, vagy francia nyelvtudás

        Nagyobb számú angol nyelvű szaktudományos publikáció

        Kutatói, oktatói tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai önéletrajza; publikációs listája

        A pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelő kutatási terve (3-5 oldal)

        A legjobbnak tartott publikáció elektronikus példánya

        Végzettséget igazoló okirat másolata

        Nyelvtudást igazoló okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 144/2016/HR , valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1014 Budapest, Országház utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 144/2016/HR, valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.

        Elektronikus úton Csizmady Adrienne igazgató részére a szi.igazgato@tk.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján. A szóbeli elbeszélgetés tervezett időpontja 2016. december 8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA TK honlapja - 2016. november 17.

        MTA Titkárság honlapja - 2016. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör 2017. február 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés határozott időre, azaz egy évre szól négy hónapos próbaidővel. A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Csizmady Adrienne igazgató részére a szi.igazgato@tk.mta.hu mail címre. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: főmunkatárs/2016/SZI. A pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett munkakört ne töltse be. A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:
P. Tóth Tamás tudományos titkár, MTA TK Szociológiai Intézet. e-mail: PToth.tamas@tk.mta.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820294   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.