Labor asszisztens

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Molekuláris és Fejlődésneurobiológia

labor asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 hónap próbaidővel 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1083 Budapest, Szigony utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Központi Szövet és Sejtbiológiai Laboratórium napi szintű feladatainak ellátása: eszközök, vegyszerek, reagensek nyilvántartása, karbantartása, beszerzése, oldatok, eszközök előkészítése, eszközök és oldatok sterilezése. Steril munkákban való jártasság: sejtkultúrák fenntartása, primer (agyi) tenyészetek létrehozása. Hisztológiai munkákban történő aktív részvétel: szánkamikrotómos metszés, immunhisztokémia. Minta előkészítésben történő részvétel: Perfúziós fixálás, szervek preparálása egérből. Pályázati eszköz és vegyszer beszerzések dokumentációinak nyilvántartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        A felsorolt munkaköri feladatokban való jártasság. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Laboratóriumi operátori képesítés vagy Biológia BSc,

        Fiatalos, dinamikus munkavégzés, terhelhetőség, önálló problémamegoldó képesség, jó kommunikációs és együttműködő készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz. Végzettséget és nyelvvizsgát igazoló dokumentumok másolata. Felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi Hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2016/KOKI/P , valamint a munkakör megnevezését: labor asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet címére történő megküldésével (1083 Budapest, Szigony utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2016/KOKI/P, valamint a munkakör megnevezését: labor asszisztens.

        Elektronikus úton Dr. Dénes Ádám részére a denes.adam@koki.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750095   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.