Tudományos segédmunkatárs

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA CSFK
MTA CSFK Földrajztudományi Intézet

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1112 Budapest, Budaörsi utca 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium (KTL) vezetője mellett a rutinszerűen és egyedileg kifejlesztett mérések beállítása; a laboratóriumi infrastruktúra üzemeltetése; közreműködés a KTL-ben foglalkoztatott laboránsok napi szintű munkájának koordinálásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, kémia (BSc), vegyész (MSc), környezettan (BSc), környezettudomány (MSc) végzettség,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        BSc szintű végzettség esetén megkezdett MSc képzés,

        gyakorlat az alábbi műszerek üzemeltetésével kapcsolatban: TOC, lézerdiffrakciós szemcseanalitátor, fotonkorrelációs spektroszkóp (DLS/SLS), alakanalizátor-raman spektroszkóp.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK2/2016/1588/1/1 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK2/2016/1588/1/1, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton Dr. Kocsis Károly igazgató részére a laczko.margit@csfk.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az MTA CSFK főigazgatója által felkért két tagból álló bizottság véleményezi, a főigazgató döntését meghozza és a pályázókat 2016. november 21-ig elektronikus úton értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlap - 2016. szeptember 12.

        MTA CSFK FTI honlap - 2016. szeptember 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő esetleges kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatást nyújtó munkatárs: Dr. Szalai Zoltán tudományos főmunkatárs (szalai.zoltan@csfk.mta.hu). A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2017. december 31-ig tartó határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, amely meghosszabbítható. A próbaidő időtartama: három hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 12.

ID: 2724401   Megjelentetés dátuma: 2016.09.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.