Ügyintéző-adminisztrátor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK)
MTA BTK Művészettörténeti Intézet

ÜGYINTÉZŐ-ADMINISZTRÁTOR

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év (meghosszabbítható), 4 hónap próbaidő –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Országház utca 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet igazgatói titkársági és egyéb adminisztratív teendők átfogó és teljes körű végzése, tudományszervezés, a főigazgatói titkársággal, a kutatóközponton belüli és kívüli intézetekkel, valamint a kutatókkal való kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        gyakorlott szintű számítástechnikai és MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek

        középfokú, társalgási szintű angol nyelvtudás

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

        a pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        bölcsészettudományi végzettség, a művészettörténet vagy rokon szakmák ismerete, a hasonló akadémiai-tudományos munkakörben szerzett tapasztalat, a magasabb szintű angol nyelvismeret vagy az angol mellett a német nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és kézzel írott motivációs levél

        iskolai végzettséget, szakképzettséget és nyelvtudást tanúsító dokumentumok másolatai (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a Kutatóközpont kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf. 9 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KP/5391-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYINTÉZŐ-ADMINISZTRÁTOR.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1014 Budapest, Országház utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KP/5391-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: ÜGYINTÉZŐ-ADMINISZTRÁTOR.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mta.hu - 2016. november 22.

        www.btk.mta.hu - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824423   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.