Személyi segítő (ápoló)

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja
Személyi segítő csoport

személyi segítő (ápoló)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1022 Budapest, Marczibányi tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja rehabilitációs otthonának, klienseket gondozó részlegében a kliensek ápolási, gondozási szükségletek kielégítése, az alapápolási feladatok elvégzése a mozgássérült emberek önellátási szintjének megfelelően. Jellemző részfeladatok: ébresztés - fektetés, tisztálkodás, fürdetés, öltöztetés, testi higiéné biztosítása, hely-és helyzetváltoztatás segítése, étkezésben való segítségnyújtás, sebkezelés, kötözés, a kliensek szakrendelőbe, kórházba vagy egyéb egészségügyi ellátásra kísérése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, ápoló, szakápoló, szociális gondozó,

        hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű tolerancia, stressztűrés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, az állás betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Forstreuter Péter nyújt, a 06-20/569-2959 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja címére történő megküldésével (1022 Budapest, Marczibányi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/15059-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: személyi segítő (ápoló).         Postai úton, a pályázatnak a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja címére történő megküldésével (1022 Budapest, Marczibányi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/15059-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: személyi segítő (ápoló).

        Elektronikus úton Fóris Johanna igazgató részére a titkarsag@merek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.merek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831860   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.