Számviteli előadó-analitikus könyvelő

Mozaik Gazdasági Szervezet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mozaik Gazdasági Szervezet

számviteli előadó-analitikus könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1011 Budapest, Ponty utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Kontírozás, tárgyi eszközök és készletek állományváltozásainak vezetése.
- Analitikák vezetése, egyeztetése, leltározással kapcsolatos dokumentáció vezetése.
- Selejtezések lebonyolítása.
- Részvétel a költségvetés, a költségvetési beszámoló, évközi adatszolgáltatások, bevallások, adóbevallások, jelentések készítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, betöltött 18. életév

        nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, államháztartási szakos mérlegképes könyvelői szakképzettség, adószakértői vagy adótanácsadói szakképzettség,

        államháztartásban pénzügyi-gazdálkodási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        OrganP integrált program ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű monotóniatűrés, terhelhetőség, szakma iránti elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a szakmai gyakorlatot igazoló részletes szakmai életrajz, a végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy a megkérését igazoló postai feladóvevény, a Kjt.20/A.§ (5) bekezdés b.) pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejének elfogadására vonatkozó nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mozaik Gazdasági Szervezet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 307-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: számviteli előadó-analitikus könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Mozaik Gazdasági Szervezet címére történő megküldésével (1011 Budapest, Ponty utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 307-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: számviteli előadó-analitikus könyvelő.

        Elektronikus úton dr. Miklós Zoltán részére a mozaikgsz@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után az intézményvezető dönt a számviteli előadó személyét illetően. A pályázók a döntést követően e-mailben kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatokat elektronikusan, a beszkennelt lapokat egy dokumentumba szerkesztve kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásakor az elektronikus levél tárgyához a "Számviteli előadó-analitikus könyvelő" kifejezést kell írni. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822283   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.