Közterület-felügyelő

Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Kápolna tér .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 30.Közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

közterület-felügyelői feladatok ellátása az 1999.évi LXIII. törvény és a 2012.évi CXX. törvény valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közterület-felügyelői feladatok ellátása az 1999.évi LXIII. törvény és a 2012.évi CXX. törvény valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • Rendelkezzen a közterület-felügyeletről szóló 1999.évi LXIII. törvény 2. § (3) bekezdése szerinti végzettséggel

        • Fenti végzettség hiányában rendelkezzen a rendészeti feladatokat ellátó személyek, segédfelügyelők, valamint a személy-és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012.(XII.14.) BM rendelet 9.§ (1) bekezdésében meghatározott képesítéssel (hatályos személy- és vagyonőri képesítés, rendőr, határőr, vám- és pénzügyőr, katona stb végzettség)

        • Egészségügyi, pszichikai alkalmassági vizsgálat vállalása;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - Sorkatonai szolgálat vagy rendvédelmi területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - pályázó legfontosabb személyi adatait;

        - végzettséget igazoló okiratmásolatok;

        - kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a 2012.évi CXX. törvény 5.§ (2) b) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn, valamint nem áll a 2012.évi CXX. törvény hatálya alá tartozó foglalkozástól eltiltás alatt;

        részletes szakmai önéletrajzát, eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását;

        jelenlegi munkakörét, beosztását

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Mihály rendészetvezető nyújt, a 96/283-430 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Kápolna tér . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

        Elektronikus úton nagy.mihaly@mosonmagyarovar.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

2011. évi CXCIX. tv. 45. §-a

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kisalföld napilap - 2016. október 15.

        duoinfo; infommovar - 2016. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mosonmagyarovar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768718   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.