Pedagógiai asszisztens

Monorierdői Csicsergő Óvoda - Monorierdő

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Monorierdői Csicsergő Óvoda
óvoda

Pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2213 Monorierdő, Csillag utca 16-18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai asszisztens intézményi szintű tevékenységet lát el. Felügyeli a gyermekeket/csoportokat, szükség esetén gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, illetve részt vesz az általános jellegű közvetlen pedagógiai jellegű munkában, és annak előkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Végzettséget igazoló tanúsítvány. Orvosi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű együttműködési készég, elfogadási készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győri Borbála nyújt, a +3629619220 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Monorierdői Csicsergő Óvoda - Monorierdő címére történő megküldésével (2213 Monorierdő, Csillag utca 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 563/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Monorierdői Csicsergő Óvoda - Monorierdő címére történő megküldésével (2213 Monorierdő, Csillag utca 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 563/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton Győri Borbála részére a csicsergo1@monornet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Turcsikné Szalai Judit, Pest megye, 2213 Monorierdő, Csillag utca 16-18. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763388   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.