Általános iskolai tanító

Mohácsi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újpetrei Általános Iskola
141401

Általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.27.-2019.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7766 Újpetre, Kossuth utca 110.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói feladatok ellátása általános iskolában, továbbá egyéb pedagógiai feladatok ellátása a jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, általános iskolai tanító,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        német nemzetiségi tanító végzettség vagy tanító végzettség rajz vagy ének műveltségi területtel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel közléséhez

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a cselekvőképességet részben vagy egészben korlátozott gondnokság alatt

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20.§ (2d) bekezdés aa)-ab) pontjában foglalt bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajduné Huszár Hajnalka nyújt, a 72/377-184 vagy 30/829-7087 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7766 Újpetre, Kossuth utca 110. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/013/00251-16/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Általános iskolai tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7700 Mohács, Szabadság utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/013/00251-16/2018, valamint a munkakör megnevezését: Általános iskolai tanító.

        Személyesen: Hajduné Huszár Hajnalka, Baranya megye, 7766 Újpetre, Kossuth utca 110. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 14.

ID: 3390683   Megjelentetés dátuma: 2018.05.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.