Védőnő

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés céljából (GYES, GYED idejéig) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2146 Mogyoród, Béke út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Egészségügyi Főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél.,

        azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        MESZK tagság

        működési nyilvántartás

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        "B" kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatinak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Krisztina nyújt, a 06-30/663-9808 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2788-4/2016. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2788-4/2016., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Elektronikus úton Sohajdáné Króner Judit részére a kroner.judit@mogyorod.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtási határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mogyorod.hu - 2016. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772094   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.