Iskolapszichológus

Miskolci Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

iskolapszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolapszichológusi feladatok ellátása. Tanulók diagnosztikai vizsgálatának végzése, teljesítmény-és személyiségtesztek készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, iskolapszichológus,

        Kjt. 20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        iskolapszichológusi munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        naprakész szakmai ismeretek,

        problémamegoldó készség,

        kiváló szintű együttműködési és kommunikációs készség,

        nagyfokú türelmesség és tolerancia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolat

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

        szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Trum Tünde nyújt, a 0646/508-252 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MSZC/3068/HR/2016 , valamint a munkakör megnevezését: iskolapszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MSZC/3068/HR/2016, valamint a munkakör megnevezését: iskolapszichológus.

        Elektronikus úton Szabóné Trum Tünde részére a szentpali.iskola@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázati dokumentumok megfelelnek a pályázókat a tagintézmény vezetője hallgatja meg és véleményét megküldi a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatójának.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó tudomásul veszi, hogy alkalmazás esetén a munkavégzés helye a munkáltató működési köréből adódóan, munkáltatói döntés függvényében a Miskolci Szakképzési Centrum valamennyi tagintézményére vonatkozik

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754763   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.