Belső ellenőr

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Igazgatóság

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény belső ellenőrzési faladatainak megszervezése, kialakítás,vezetése és ellátása. Az intézmény munkafolyamataiba épített előzetes és utólagos ellenőrzés működésének rendszeres értékelése, a tevékenységek szabályszerűségének vizsgálata, jogszabályban előírtaknak történő megfelelés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pénzügyi,számviteli szak,

        5 éves szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag a bizottság tagjai számára megtekinthető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, költségvetés pénzügyi szakirány,

Elvárt kompetenciák:

        kiváló szintű pontosság, megbízhatóság, megfelelő kommunikáció,rendszeres továbbképzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        bizonyítványok, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlatról igazolás, motivációs levél, koncepció

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13750-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13750-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

és

        Elektronikus úton dr. Nagyné Stefán Enikő HR Főosztályvezető részére a seniko@misek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny - 2016. szeptember 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731288   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.