Gazdasági ügyintéző

Miskolci Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Gazdasági Igazgatóság
Számviteli Osztályára

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc- Egyetemváros, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Miskolci Egyetem Számviteli Osztályán számviteli feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a Kjt nemzeti felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII.12.) Korm. r., a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        pénzügyi/számviteli területen szerzett végzettség,

        adózási ismeretek, kiemelten az általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó területén,

        adóbevallás területen szerzett szakmai gyakorlat,

        felhasználó szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, elektronikus levelezés).

        A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, a gazdasági ügyintézőkre vonatkozó követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pénzügyi/számviteli területen szerzett felsőfokú iskolai végzettség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Andrea igazgatási ügyintéző nyújt, a (46)565-111/1409 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánerőforrás Osztály . A/4. épület II. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/1038/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. A/4. épüle II. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/1038/2016., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

vagy

        Személyesen: Szabó Andrea igazgatási ügyintéző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánerőforrás Osztály . A/4. épület II. emelet 208. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság véleménye, javaslata alapján a gazdálkodási egység vezetője bírálja el. A nyertes pályázót a Miskolci Egyetem Kancellárja nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-miskolc.hu - 2016. szeptember 28.

        Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz következőket kell csatolni: a) részletes szakmai önéletrajz, b) nyilatkozat az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról, c) az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik, d) a végzettséget, szakképzettséget, igazoló okmányok hiteles másolata, e) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban kell a Miskolci Egyetem Kancellárjához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Humánerőforrás Osztályára (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület II. emelet) benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 28.

ID: 2742552   Megjelentetés dátuma: 2016.09.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.