Óvodapedagógus

Miskolci Diósgyőri Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Diósgyőri Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3534 Miskolc, Árpád utca 4/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelve az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Helyi Pedagógiai Programja alapján óvodapedagógusi feladat ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        3 hónapnál nem régebbi hatósági, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi hatósgái erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valmint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Machán Jánosné nyújt, a 0646/533-448 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Diósgyőri Óvoda címére történő megküldésével (3534 Miskolc, Árpád utca 4/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 409/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Diósgyőri Óvoda címére történő megküldésével (3534 Miskolc, Árpád út 4. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 409/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Személyesen: Machán Jánosné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3534 Miskolc, Árpád utca 4/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az óvoda nevelőtestületének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint Fenntartó - véleményezését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról megnevezésű 326/2013. (VIII.30.) Kormány rendelet (Vhr.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.diosgyoriovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 25.

ID: 2736983   Megjelentetés dátuma: 2016.09.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.