Óvodapedagógus

Miskolci Belvárosi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Belvárosi Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése, az iskolai életmódra és a közösségi életre való felkészítése, az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő, helyi nevelési program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata

        erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Belvárosi Óvoda címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 684/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Belvárosi Óvoda címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 684/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Személyesen: Javitásné Varga Ilona, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 64. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.belvarosiovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745975   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.