Műszaki ügyintéző

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Belvízelvezetés üzemeltetési feladatok koordinálása, vízgazdálkodási hatósági feladatok, engedélyezési eljárások lefolytatása. A szakfeladatok szakmai felügyelete, műszaki és pénzügyi teljesítésének ellenőrzése. Ár- és belvízvédelem, közreműködés a helyi vízkárelhárítás szervezésében és irányításában. Szakterületét érintő bejelentések kivizsgálása, szükséges intézkedések megtétele.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség,

        Vízügyi szakterületen szerzett tapasztalat.

        Felhasználói szintű MS Office ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes magyar nyelvű szakmai önéletrajz és motivációs levél.

        A pályázat elbírálásához szükséges végzettséget igazoló okiratok másolata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

        Érvényes erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Humánerőforrás Oszt. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 316784-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 316784-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.miskolc.hu; www.kozigallas.gov.hu - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761529   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.