Gondozási részlegvezető

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Gondozási részlegvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Együttműködik a kapcsolódó munkaterületek vezetőivel, kapcsolatot tart az egészségügyi intézményekkel, civil szervezetekkel. Megszervezi koordinálja a gondozási részlegén a folyamatos szakmai ellátást, további feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló, okleveles ápoló, ápoló, gyógytornász-fizioterapeuta, szociálpedagogus, szociális munkás, okl.szociális munkás, okl. szociálpolitikus, szociális menedzser, szociológus ,

        Szociális területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, diplomás ápoló,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okmányok másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Labanczné Mazák Edit nyújt, a 46/503-706/111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/118-3/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Gondozási részlegvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri Kapu utca 101. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/118-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gondozási részlegvezető.

        Személyesen: Dr. Legényné Fazekas Zsuzsanna, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri 101 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Meghallgatás utáni döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        oszinapsugar.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a oszinapsugar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815148   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.