Jegyző

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A munkakör betöltésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, (a továbbiakban: Kttv.) alapján kerül sor.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, igazgatásszervezői, és/vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, és/vagy közigazgatási menedzseri szakképesítés,

        Jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

        Legalább 2 éves közigazgatási-, és vezetői tapasztalat.

        Közigazgatási gyakorlat: jogi-, vagy hatósági szakterületen betöltött vezetői és/vagy jegyzői munkakörökben.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Megyei Jogú Város Önkormányzatánál szerzett szakmai tapasztalat.

        Versenyszférai munkatapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, amelyet a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban kérünk.

        Végzettséget igazoló okiratok másolata.

        Szakvizsgát igazoló oklevél másolata.

        Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. §-a alapján: a büntetlen előélet igazolására.

        A munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása.

        A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Humánerőforrás Osztály nyújt, a (46) 512-788 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Polgármesteri Kabinethez. Két egyező példányban, ill. elektronikus adathordozón ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 316839/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 316839/2016, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768775   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.