Programirányító

Miniszterelnökség

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miniszterelnökség
Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály

programirányító

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1072 , Nagy Diófa utca 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a 3. számú melléklet 35. pontjának megfelelő Európai uniós feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Nemzetközi programok végrehajtásának nyomon követése.
Folyamatos koordináció az Európai Unió, Magyarország és a partnerországok intézményei között.
Magyarország álláspontjának képviselete nemzetközi fórumokon.
Részvétel a programmal kapcsolatos egyeztetésekben, aktív együttműködés a megvalósításért felelős intézményekkel, kapcsolattartás a kedvezményezettel.
Programok szabályos megvalósításának ellenőrzése.
Monitoring Bizottsági ülések előkészítése, lefolytatása.
Szabályozási háttér kezelése.
Pályáztatási folyamatban való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapításra és juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadó. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, (előnyt jelent: nemzetközi tanulmányok, geográfus, jogász vagy politológus végzettség),

        Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pénzügyi elszámolásokban szerzett tapasztalat,

        Közbeszerzési referensi végzettség,

        Közigazgatásban szerzett tapasztalat,

        EU-s és /vagy nemzetközi projektek menedzselésében szerzett min. 1 év munkatapasztalat,

        "B" kategóriás jogosítvány és gépjármű vezetési gyakorlat, hajlandóság az utazásra.

Elvárt kompetenciák:

        Magas szintű problémamegoldó képesség,

        Magas szintű felelősségtudat,

        Magas szintű kommunikációs képesség,

        Jó írásbeli kifejezőkészség,

        Megbízhatóság,

        Precizitás,

        Terhelhetőség,

        Önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint,

        Motivációs levél,

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata,

        Nyelvtudást igazoló dokumentu(ok) másolata (amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával),

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját GF/HUM/1932/1/2016 - programirányító.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miniszterelnökség címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GF/HUM/1932/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: programirányító.         Postai úton, a pályázatnak a Miniszterelnökség címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GF/HUM/1932/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: programirányító.

        Elektronikus úton Csik Ferenc Gergelyné részére a human@me.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően 11 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül elektronikus úton értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén - amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik - önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Miniszterelnökség kiválasztási adatbázisába [adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-87129/2015.], legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor –eredménytelen pályázat esetén– pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822335   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.