Főigazgató

Miniszterelnökség

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Örökség Intézete

főigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1086 , Fiumei út 16-18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) önálló gazdasági szervezettel rendelkező, központi költségvetési szerv. Alaptevékenysége a múlt példáinak, a magyarság szellemi örökségének a jelen és az eljövendő nemzedékek számára történő megőrzése és átadása, a nemzeti emlékezet megőrzése, a nemzeti összetartozás érzésének növelése. Alaptevékenysége körében ellátja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működésével összefüggő operatív és adminisztratív feladatokat, a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív és ellenőrzési feladatokat, a magyar nemzet nagyjai emlékének megőrzésével, a Fiumei úti temető értékeinek bemutatásával kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a történelmi emlékhelyek egységes megjelöléséről, regisztrálja a magyarság határon túli emlékhelyeit, azok fenntartásában együttműködik a helyi társadalmi szervezetekkel. Magyarország történelmében jelentős évfordulókról méltó megemlékezéseket, konferenciákat szervez, kiállításokat rendez, pályázatokat hirdet. Kutatásokat és felméréseket végez, ezeket publikálja, valamint kiadói feladatokat lát el.
A főigazgató ellátja a NÖRI vezetésével összefüggő feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, jogi vagy gazdaságtudományi végzettség,

        Angol, francia vagy német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Kulturális örökségvédelem területén szerzett legalább 10 éves szakmai tapasztalat

        Költségvetési szervnél szerzett legalább 3 éves vezetői tapasztalat.

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény által előírt alkalmazási feltétel (büntetlen előélet)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat,

        Hazai és határon túli szakmai kapcsolatok megléte a kulturális örökségvédelem területén,

        Kiadvány szerkesztési tapasztalat,

        Széles társadalmi rétegek részvételével megvalósuló kegyeleti megemlékezések szervezésében szerzett tapasztalat,

        Kegyeleti témájú szakmai konferenciák szervezésében szerzett tapasztalat,

        Kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos fórumokon szerzett előadói tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        A NÖRI által ellátandó feladatokkal kapcsolatos koncepciót tartalmazó szakmai program

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázathoz kapcsolódó adatokat a Miniszterelnökség kezelheti.

        60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kárpáti Katalin főigazgató-helyettes nyújt, a 30/575 7105 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miniszterelnökség címére történő megküldésével (1357 Budapest, Pf. 6. , Állami Vezetői Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GF/ÁVF-INT/62/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Miniszterelnökség címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GF/ÁVF-INT/62/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.

vagy

        Személyesen: Miniszterelnökség, Állami Vezetői Főosztály, Budapest, 1077 , Wesselényi utca 20-22. VII. 711.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768292   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.