Élelmezésvezető

Mindszenti Polgármesteri Hivatal

A munkavégzés helye
Csongrád megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Mindszenti Polgármesteri Hivatal

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mindszenti Polgármesteri Hivatal

Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6630 Mindszent, József Attila utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Élelmezésvezetői faladatok teljes körű ellátása és szervezése. A konyhai dolgozók munkájának szervezése, felügyelete. A konyha működésének szervezése, árubeszerzés, élelmezésvezetői program használata, HACCP rendszer működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, élelmezésvezető szakképzettség,

        közétkeztetésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        bűntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű önálló munkavégzés,

        Jó szintű terhelhetőség,

        Jó szintű irányító képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csatordai-Kispál Éva nyújt, a 62/527-033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mindszenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4292/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Mindszenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4292/2018, valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.

        Személyesen: Csatordai-Kispál Éva, Csongrád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról személyes elbeszélgetést követően a munkáltatói jogkör gyakorlója, a jegyző hoz döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mindszent.hu - 2018. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mindszent.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 1.

ID: 3408729   Megjelentetés dátuma: 2018.06.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.