Óvodapedagógus

Mindszentgodisai Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mindszentgodisai Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7391 Mindszentgodisa, Béke utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

2,5-7 éves korú gyermekek nevelése. Nevelő munkáját az érvényben lévő pedagógiai program alapján végzi. Részt vesz a pedagógiai program fejlesztésében, elemzésében, értékelésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Helyismeret, IPR ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, egészségügyi alkalmasságról szóló igazolás, sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kónyáné Füst Szilvia nyújt, a 20/3194320 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mindszentgodisai Óvoda címére történő megküldésével (7391 Mindszentgodisa, Béke utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 901-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Mindszentgodisai Óvoda címére történő megküldésével (7391 Mindszentgodisa, Kossuth Lajos utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 901-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Személyesen: Kónyáné Füst Szilvia, Baranya megye, 7391 Mindszentgodisa, Béke utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751466   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.