Tanyagondnok

Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanyagondnoki feladatok ellátása, a vonatkozó jogszabályok szerinti szolgáltatások biztosítása a külterületen élő lakosság részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        tanyagondnoki alapképzés 2 éven belül történő elvégzésének vállalása

        3 hónap próbaidő kikötése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, szociális területen szerzett,

        szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű kapcsolatteremtő képesség, szociálisan rászorulókkal szembeni empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        középfokú végzettséget igazoló dokumentum (érettségi bizonyítvány) másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        érvényes B kategóriás vezetői engedély másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Megyeri Szilvia jegyző nyújt, a 36-62/527-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13753/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13753/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.

        Személyesen: Zsótér Károly polgármester, Csongrád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően képviselő-testületi döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mindszenti Hírek c. helyi lap - 2016. november 25.

        Mindszent város honlapja (www.mindszent.hu) - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mindszent.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822421   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.