Óvodavezető

Mikófalva Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mikófalvai Tündérkert Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3344 Mikófalva, II. Rákóczi Ferenc út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok szakmai irányítása és ellenőrzése a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. A munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodavezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata

        a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

        nyilatkozat arról, hogy a pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e

        nyilatkozat a KJT 41-43/A. § szerinti összeférhetetlenségről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mikófalva Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3344 Mikófalva, Lipót utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 160-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Mikófalva Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3344 Mikófalva, Lipót utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 160-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Személyesen: Fónagy Gergely polgármester, Heves megye, 3344 Mikófalva, Lipót utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról legkésőbb 2016. december 16. napjáig dönt Mikófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. A Képviselő-testület fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mikófalva Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. szeptember 6.

        Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2016. szeptember 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 10.

ID: 2720855   Megjelentetés dátuma: 2016.09.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.