Könyvtáros

MH 25. Klapka György Lövészdandár - Tata

A munkavégzés helye
Tata (Járás)
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

MH 25. Klapka György Lövészdandár - Tata

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MH 25. Klapka György Lövészdandár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Bacsó Béla út 66.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár csapatkönyvtár működtetési feladatainak ellátása, a 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről és a kapcsolódó rendeletek alapján. A munkáltató által szervezett kulturális rendezvények szervezésében és lebonyolításában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros, OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet és cselekvőképesség; magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, a munkakörre vonatkozó egészségi alkalmasság;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Több éves szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz - végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolatai, és az okiratok a pályázati anyag benyújtásakor, illetve a meghallgatáskor eredetiben történő bemutatása - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemen-Sinka Judit nyújt, a 34/589-109 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MH 25. Klapka György Lövészdandár - Tata címére történő megküldésével (2890 Tata, Bacsó Béla út 66. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 927-19 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a MH 25. Klapka György Lövészdandár - Tata címére történő megküldésével (2890 Tata, Bacsó Béla út 66. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 927-19, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A fenti határidőig megküldött pályázatok kerülnek elbírálásra. A munkakörbe való kinevezésről a pályázó kiírója dönt. A pályázatok elbírálásának időpontját személyi beszélgetésre is sor kerülhet. A döntésről a pályázók kiértesítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Postai úton beérkezett pályázatok esetében a borítékon szerepeljen a „Pályázat könyvtáros munkakörbe felirat.”

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

ID: 3445687   Megjelentetés dátuma: 2018.07.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.