Hatósági ügyintéző

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.01.-2018.12.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1 melléklet 14 pontja alapján az I. besorolási osztályban:
Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

Ellátandó feladatok:

Hatósági ügyintézés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kereskedelmi engedélyek, működési engedélyek kiadása és hagyatéki ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

        Szakirányú - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó aláírt, kizárólag a 45/2012 (III.20) Korm.rendelet 1.melléklet szerinti önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről

        a feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        motivációs levél

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot, az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Kálmán irodavezető nyújt, a 06-56/551-945 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14682/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14682/2016, valamint a munkakör megnevezését: Hatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton Török Ilona Andrea részére a torokandrea@mezotur.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati határidő leteltét követően hiánypótlásra nincs lehetőség, az erkölcsi bizonyítvány kivételével. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét vagy elektronikus igazolólapot. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772254   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.