Szociálpolitikai ügyintéző

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Szociálpolitikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I.melléklet 9 pontja alapján az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.
A II. besorolási osztályban:
Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.
14 pontja alapján Az I. besorolási osztályban:
Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
A II. besorolási osztályban:
Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

Ellátandó feladatok:

Hatósági, szociális feladatok határidőre történő előkészítése, végrehajtása, figyelemmel kísérése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Jogi, Szociális,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Jogi, szociális, társadalomtudományi,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó aláírt, kizárólag a 45/2012 (III.20) Korm.rendelet 1.melléklet szerinti önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről

        a feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        motivációs levél

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot, az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török Ilona Andrea nyújt, a 06-56/551-903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18010/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szociálpolitikai ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18010/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szociálpolitikai ügyintéző.

        Elektronikus úton Török Ilona Andrea részére a torokandrea@mezotur.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Török Ilona Andrea, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati határidő leteltét követően hiánypótlásra nincs lehetőség, az erkölcsi bizonyítvány kivételével. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét vagy elektronikus igazolólapot. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768411   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.