2 fő közterület-felügyelő

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

2 fő közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 30.pont

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és jogszabályokban meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 30. pontjában meghatározottak szerint,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Fizikai és pszichikai alkalmasság

        közterület-felügyelői vizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közterület-felügyelői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Hozzájáruló nyilatkozat a pályázathoz szükséges személyes adatok kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalmú szakmai önéletrajz

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Orsolya nyújt, a 49/511-540 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 414/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 414/2016, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A köztisztviselői jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23.

ID: 2735509   Megjelentetés dátuma: 2016.09.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.