Mezőkövesdi Városgondnokság intézményvezető

Mezőkövesd Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőkövesdi Városgondnokság

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.06.10-2022.07.09.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, Damjanich utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Városgondnokság vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a Városgondnokság közalkalmazottai tekintetében, közfoglalkoztatottak irányítása. A Városgondnokság alapító okiratában meghatározott alaptevékenységekkel kapcsolatos feladatok koordinálása, irányítása. (Önkormányzati intézmények, hivatal, takarítói, karbantartói feladatai, élelmezési központ működtetése, önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, tanuszoda üzemeltetése, zöldterületek gondozása, parkfenntartás) alaptevékenységekkel kapcsolatos feladatok koordinálása, irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Az intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban történő kinevezés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább két éves vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél (oklevelek) másolata

        a pályázó szakmai önéletrajzát

        az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárában résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik.

        Adatvédelmi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozatát arról, ha a pályázó zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázata tárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Orsolya nyújt, a 49/511-540 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-402/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Mezőkövesdi Városgondnokság intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. "A" ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-402/2016, valamint a munkakör megnevezését: Mezőkövesdi Városgondnokság intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban biztosított szakértelemmel rendelkező, előkészítő bizottság véleményének bekérése után a pályázatokat az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság véleményezi. A megbízásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati eljárás lebonyolítását követő első ülésén dönt, de legkésőbb 2017.03.31-ig. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartj

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mezőkövesd Város honlapja

        Mezőkövesdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezokovesd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757832   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.