Hatósági ügyintéző

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz melléklet szerint 9, 14, 20 és 22. feladatkör

Ellátandó feladatok:

szociális ügyintézői feladatok, jogszabályok alkalmazása feladat végzése során, különösen szerződések készítésénél, valamint egyéb igazgatási feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális és jogi feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, az alábbi képesítéssel : igazgatásszervező, vagy egyetemi szintű állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy okl. közigazgatási menedzser szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Kormány rendelet szerint

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Szamai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról való

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető nyújt, a 06-68/381-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/2721/2016 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/2721/2016, valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.

        Személyesen: Bánfiné Fenyves Mónika titkárságvezető, Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. 1 .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mezokovacshaza.hu - 2016. november 29.

        Mezőkovácsháza Város Önkormányzata hirdetőtáblája - 2016. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezokovacshaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833802   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.