Aljegyző

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 59. pontja szerinti jogi és igazgatási feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása, igazgatási irodavezetői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző munkájának segítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, akadályoztatása esetén a teljes körű helyettesítése. Igazgatási iroda vezetése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Igazgatási iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 14

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, az alábbi képesítéssel : igazgatásszervező, vagy egyetemi szintű állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy okl. közigazgatási menedzser szakképesítés, legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szakvizsga,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Pontosság, precizitás, csapatmunkára való képesség, lojalitás, tanulási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Kormány rendelet szerint

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Szamai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról való

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szilbereisz Edit jegyző nyújt, a 06-68/381-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/2478/2016 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/2478/2016, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Személyesen: Bánfiné Fenyves Mónika titkárságvezető, Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. I. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatokat a jegyző javaslatára a polgármester bírálja el. A pályázatok benyújtását követően telefonos egyeztetés alapján kerül sor a pályázók személyes bemutatkozására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mezokovacshaza.hu - 2016. október 5.

        Mezőkovácsháza Város Önkormányzata hirdetőtáblája - 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezokovacshaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754690   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.