Jegyző

Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. utca 30.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott, valamint más jogszabályokban a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 19 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        2 éves közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Helyismerettel rendelkezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti tartalmú szakmai önéletrajz,

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes anyagainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majoros János polgármester nyújt, a 06-49/530-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3308/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3308/2016, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton Majoros János polgármester részére a polgarmester@mezokeresztes.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Majoros János polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. utca 30. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763458   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.