Családsegítő

Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. 12. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gelej, Igrici, Tiszadorogma, Tiszatarján településeken a család-és gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó családsegítői feladatok ellátása az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) és az 1993. évi III. szociális tv. alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. rész I/1. pontja szerinti, családsegítő részére előírt képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15.§ (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel.

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kallóné Szilvási ZIta nyújt, a 49/552-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 856/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 856/2016, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton Kallóné Szilvási Zita részére a human@mezocsat.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kallóné Szilvási Zita, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mezocsatikisterseg.hu - 2016. szeptember 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750070   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.