Könyvtáros

Mezőcsáti Általános Művelődési Központ

A munkavégzés helye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Mezőcsáti Általános Művelődési Központ

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Szent István utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtári tevékenység végzése: könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása a felnőtt- és a gyermekrészlegben, állománygyarapítási és állománygondozási feladatok ellátása, bevételezés, feldolgozás, leltározás, selejtezés, az éves statisztika elkészítése, tájékoztatás hagyományos- és elektronikus forrásokból stb. Rendezvények, kiállítások, író-olvasó találkozók, vetélkedők szervezése, csoportos foglalkozások tartása stb. Részvétel pályázatok megvalósításában, és az intézmény közművelődési tevékenységében, szervezés, lebonyolítás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, ezen belül szakirányú felsőfokú végzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office ismeretek

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben eltöltött szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló kommunikációs készség,

        Felelősségteljes, precíz, önálló munkavégzés,

        Együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erőssné Király Ildikó nyújt, a 49/552-176 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 714/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 714/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton Erőssné Király Ildikó részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Erőssné Király Ildikó, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3.

ID: 3352572   Megjelentetés dátuma: 2018.04.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.