Intézményegység vezető

Mezőcsáti Általános Művelődési Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőcsáti Általános Művelődési Központ

Intézményegység vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.02-2019.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Szent István út 21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése stb.) ellátása mellett vezetői megbízatás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, költségvetésének betartását. Felelős az intézmény működéséért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség 15/1992. (XI.20. kormányrendelet. I. számú melléklet 7. pontjának 7.1.1. vagy 7.1.2. alpontokban foglaltak szerint.,

        vezetői - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        ECDL

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság. Büntetlen előélet. Cselekvőképesség 150/1992. (XI.20.) kormányrendelet 6/G. pontjában rögzített akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Vezetői program, szakmai önéletrajz • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • Végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlat meglétét igazoló okmányok másolatai • Akkreditált államháztartási és vezetői ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okiratmásolata, ennek hiányában szándéknyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vezetői megbízást követő két éven belül a tanfolyam elvégzését vállalja. • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagokat az eljárásban részt vevők megismerhetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erőssné Király Ildikó nyújt, a 49/552-176 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök Tere 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1166/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményegység vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1166/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményegység vezető.

        Személyesen: Erőssné Király Ildikó, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök Tere 15. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 15/1992. (XI.20.) kormányrendelet 7. §-ban megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mezocsat.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772021   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.