Tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros

Méliusz Juhász Péter könyvtár

A munkavégzés helye
Debrecen (Járás)
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Méliusz Juhász Péter könyvtár

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Méliusz Juhász Péter könyvtár

tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.08.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 19/D.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az amerikai társadalommal és kultúrával kapcsolatos programok szervezése és adminisztrációja. Éves költségvetési és stratégiai tervezés. Részvétel oktatási tanácsadásban. Angol nyelvű könyvtár működtetése. Kapcsolattartás partnerintézményekkel. Az amerikai értékek terjesztése és képviselete különböző rendezvények alkalmával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, anyanyelvi szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        A magyar és az amerikai társadalom, kultúra és oktatási rendszer ismerete ,

        Szóbeli, írásbeli és interperszonális kommunikációs készség beleértve nyilvános beszéd készségét is,

        Erős hálózat-építési készség,

        Különböző rendezvények szervezésében szerzett tapasztalat,

        Költségvetés-tervezési és logisztikai tapasztalat előnyt jelent,

        Folyékony angol és magyar nyelvtudás,

        Jó probléma megoldó készség, rugalmasság,kezdeményezőkészség,

        Részletekre is odafigyelő pontosság, precizitás, megbízhatóság, sikerorientált attitűd,

        Jó prioritás-kezelés, gyors reagáló képesség, ügyfélközpontúság, közvetlen személyiség,

        Munkavégzés iránti elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell : magyar és angol nyelvű önéletrajz,magyar és angol nyelvű motivációs levél, diploma másolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány(ok)másolatai,amennyiben van(nak) ilyen(ek). 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány . A pályázó a Kjt. 20/A § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Méliusz Juhász Péter könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1648/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Méliusz Juhász Péter könyvtár címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 19./D. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1648/2018, valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros.

        Elektronikus úton Vizsy László részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Előszűrő és személyes interjú.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://hu.usembassy.gov/job-opening... - 2018. május 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 29.

ID: 3405951   Megjelentetés dátuma: 2018.05.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.