Óvodavezető

Méhkeréki Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Méhkeréki Román Nemzetiségi Óvoda,

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01.-2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5726 Méhkerék, Kossuth utca 74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, román nemzetiségi óvodapedagógus- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 3. mellékletben meghatározottak szerint,

        Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Óvodapedagógus -szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Nevelési-oktatási intézményben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Vezetői program, - Szakmai önéletrajz, - Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhessék, személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – Végzettséget igazoló hiteles okirat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tát Margit nyújt, a 06-66-277-760 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Méhkeréki Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5726 Méhkerék, Kossuth utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 347/3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Méhkeréki Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5726 Méhkerék, Kossuth utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 347/3/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Személyesen: Tát Margit, Békés megye, 5726 Méhkerék, Kossuth utca 80. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet szerinti véleményezést és a pályázók meghallgatását követően Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        mehkerek.hu - 2016. október 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768698   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.