Könyvtáros

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári szolgáltatások ellátása (kölcsönzés, tájékoztatás), állománygondozás, bibliográfiai leírások készítése, az intézmény rendezvényeihez kapcsolódó feladatok ellátása, helyi újság szerkesztése, adatok gyűjtése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés, vagy egyetemi szintű szakirányú szakképzettség, vagy egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        4 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        könyvtáros munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés képessége,

        megbízhatóság,

        jó írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Gyula intézményvezető nyújt, a +3668440004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 112/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 112/2016, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

vagy

        Személyesen: Farkas Gyula intézményvezető, Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján az intézményvezető hoz döntést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.medgyesegyhaza.hu - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medgyesegyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750211   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.